Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BÀI VIẾT  (25 bài)

Mẫu Phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên - Mẫu 2d

Mẫu 2d PHIẾU LÝ LỊCH BỔ SUNG Năm : 201… Họ và Tên :………………………… Tên gọi khác: …………. Số hiệu: ..…………….. Chức vụ, đơn vị :…………………………………….…………………………………….. Ngày sinh : ……………… Ngày vào đảng : …………….., chính thức ngày: ……...….... Địa chỉ thường trú hiện nay : ……………………………….……………………………... Số điện thoại : …………………………………………………………………………..…. Ngạch cán bộ, công chức:……….., bậc lương:…...., hệ số:……., Ngày hưởng………..… Mã số :………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… I- CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Từ tháng năm đến tháng năm Chức danh được...

GIÁO ÁN  (7 bài)

BÀI GIẢNG  (7 bài)

TƯ LIỆU  (1 bài)

ĐỀ THI  (4 bài)TỰ HỌC CNTT  (33 bài)

Website của các thành viên
Website Phan Tuấn Hải
Lượt truy cập: 988
BLOG HÓA HỌC - Chia sẻ tài liệu
Lượt truy cập: 178
BLOG ĐOÁ SEN HỒNG
Lượt truy cập: 155
https://xtoan78.violet.vn/
Lượt truy cập: 110